Thứ Năm, 16 tháng 8, 2012

Đáp án D: Cá tính mạnh


Đáp án D: Cá tính mạnh

Bạn là người rất thực tế. Tất cả mọi việc bạn làm đều là vì muốn đối phương yêu bạn. Bạn sẵn sàng làm bất cứ điều gì họ muốn. Bạn cũng không quan tâm đối phương có đang chân thành với bạn hay không, bởi bạn luôn biết cách biến mọi thứ thành sự thật. Đây cũng chính là điểm hợi hại nhất ở bạn ^^.