Thứ Năm, 5 tháng 7, 2012

Đáp án đề thi Đại học môn Hóa Học khối A của bộ Giáo Dục năm 2012
Bộ Giáo dục và Đào tạo trân trọng công bố đề thi và đáp án môn Hóa khối A năm 2012
Nội dung chi tiết trong file tải về


 Đã cập nhật tại đây